Toàn quốc
  • Hà Nội
  • TP.Hồ Chí Minh
  • Đà Nẵng

Prince Edward Island

Đăng ngày:15/06/2016 - 08:00|Lượt xem:256
Định cư Canada – cơ hội dành cho mọi người.
Canada là một trong những quốc gia đang có những chính sách hết sức cởi mở nhằm thu hút nguồn nhân lực từ khắp nơi trên thế giới đến làm việc, đầu tư và ổn định cuộc sống. Hằng năm có hơn... (Xem chi tiết)  
Đăng ngày:10/06/2016 - 08:00|Lượt xem:61
Định cư diện tay nghề tại Prince Edward Island, Canada
Canada là một trong những quốc gia đang thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực có kỹ năng trong nhiều lĩnh vực. Nhằm bổ sung sự thiếu hụt này, chính phủ Canada đang có nhiều chương trình định cư hấp... (Xem chi tiết)  
Fanpage ChonMua Nếu không vào được Facebook mời bạn xem Cách vào facebook