Toàn quốc
  • Hà Nội
  • TP.Hồ Chí Minh
  • Đà Nẵng

Nước Yến Đông Trùng Hạ Thảo

Đăng ngày:24/08/2016 - 04:00|Lượt xem:43
Nước Yến Đông Trùng Hạ Thảo có dị vật: Hãng nói gì với khách hàng?
Khách hàng cho biết, hãng nói rằng vật thể lạ trong lon nước Yến Đông Trùng Hạ Thảo có thể do vận chuyển từ chổ này sang chổ khác. (Xem chi tiết)  
Đăng ngày:23/08/2016 - 05:00|Lượt xem:105
Nước Yến Đông Trùng Hạ Thảo xuất hiện vật thể lạ?
Vừa mở lon nước, chị Minh tá hỏa khi phát hiện một "vật thể lạ" nổi lềnh phềnh trên lon nước Yến Đông Trùng Hạ Thảo dù chưa hết hạn sử dụng. (Xem chi tiết)  
Fanpage ChonMua Nếu không vào được Facebook mời bạn xem Cách vào facebook