Toàn quốc
  • Hà Nội
  • TP.Hồ Chí Minh
  • Đà Nẵng

đất Sài Gòn

Đăng ngày:11/02/2017 - 09:00|Lượt xem:19
Những ngôi chùa của người xa xứ trên đất Sài Gòn
TP.HCM có những ngôi chùa ngoài là nơi sinh hoạt tâm linh, còn là nơi biểu hiện sự đặc trưng vùng miền, tạo nên bởi cộng đồng lưu dân từ miền Bắc hay miền Trung di cư tới đây. (Xem chi tiết)  
Fanpage ChonMua Nếu không vào được Facebook mời bạn xem Cách vào facebook