Toàn quốc
  • Hà Nội
  • TP.Hồ Chí Minh
  • Đà Nẵng

Đào Văn Tuấn

Đăng ngày:14/12/2016 - 08:00|Lượt xem:33
Gần 1 tấn nội tạng động vật đang mốc xanh được một chủ thu mua với giá 2.000 đồng và chờ đến Tết bán với 20.000 đồng... (Xem chi tiết)  
Chủ đề: Đào Văn Tuấn
Fanpage ChonMua Nếu không vào được Facebook mời bạn xem Cách vào facebook