Toàn quốc
  • Hà Nội
  • TP.Hồ Chí Minh
  • Đà Nẵng

Chợ ăm

Đăng ngày:09/11/2018 - 08:00|Lượt xem:11
Mùa nước nổi: Chợ ăm ắp sản vật, ngồi lể ốc, mổ cá cũng có tiền
Mùa lũ, người dân không chỉ khai thác nguồn lợi thủy sản tự nhiên như giăng câu, lưới, đặt lọp… nhiều người ở tỉnh An Giang còn mưu sinh bằng việc bắt ốc bươu vàng, vừa tăng thu nhập, vừa... (Xem chi tiết)  
Fanpage ChonMua Nếu không vào được Facebook mời bạn xem Cách vào facebook