Toàn quốc
  • Hà Nội
  • TP.Hồ Chí Minh
  • Đà Nẵng

CEO Nokia

Đăng ngày:08/03/2016 - 12:59|Lượt xem:39
Ám ảnh lời CEO Nokia:
Về mặt kỹ thuật Nokia không làm gì sai, nhưng chính vì họ không thay đổi và học hỏi những điều mới nên cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của chính họ. (Xem chi tiết)  
Đăng ngày:08/03/2016 - 11:00|Lượt xem:35
Ám ảnh lời CEO Nokia:
Về mặt kỹ thuật Nokia không làm gì sai, nhưng chính vì họ không thay đổi và học hỏi những điều mới nên cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của chính họ. (Xem chi tiết)  
Fanpage ChonMua Nếu không vào được Facebook mời bạn xem Cách vào facebook